Chốt EG Post Mani

Chốt thụ động là khái niệm chỉ loại chốt nội nha được gắn vào ống tủy nhờ chất hàn và lực ma sát thay vì vít chặt vào vách ống...

Xem tiếp