Hội Thảo Về Phục Hình Inlay/Onlay Gián Tiếp Với Sứ Sinh Học Dialog

Viết bởi Trần Ngọc Hải vào


Buổi Hội Thảo về Phục Hình Mô Phỏng Sinh Học Inlay/Onlay Bằng Sứ Sinh Học Dialog của Hãng MANI SCHUTZ DENTAL diễn ra thành công rực rỡ . Xin chân thành cảm ơn Quý Bác Sĩ ở Vĩnh Phúc đã thu xếp thời gian tham dự với Công Ty

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large