WORKSHOP: CÁC MŨI KHÂU CƠ BẢN TRONG TẠO HÌNH HÀM MẶT

WORKSHOP: CÁC MŨI KHÂU CƠ BẢN TRONG TẠO HÌNH HÀM MẶT

Workshop phẫu thuật hàm mặt "Các mũi khâu cơ bản trong tạo hình hàm mặt" đang diễn ra tại Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương Tp. HCM ~ 201A Nguyễn Chí Thanh báo cáo bởi BS CK. Lê Trung Nghĩa
Kính mời Quý bác sỹ tham dự 🥰

← Bài trước Bài sau →