WORKSHOP: CÁC MŨI KHÂU CƠ BẢN TRONG TẠO HÌNH HÀM MẶT

Workshop phẫu thuật hàm mặt "Các mũi khâu cơ bản trong tạo hình hàm mặt" đang diễn ra tại Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương Tp. HCM ~ 201A Nguyễn Chí Thanh báo cáo bởi BS CK. Lê Trung Nghĩa
Kính mời Quý bác sỹ tham dự 🥰


Bài viết cũ hơn Bài Viết Mới

Tag có liên quan

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large