Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)

SKU: SCDB-1
139,000₫
Mã đặt hàng:

Mô tả

Super coarse dia-burs Mani ( Mũi khoan kim cương hạt siêu thô Mani )
Các kích cỡ: TF-12SC, TF-22SC, TF-31SC, TR-13SC, TR-21SC, TR-258SC, TC-11SC,EX-26SC, WR-13SC.

Sản phẩm liên quan

 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)
 Mũi mài kim cương hạt siêu thô Mani Nhật Bản (Vỉ 5 cây)