CHÁY HÀNG ALGINATE TẠI HỘI NGHỊ RHM ĐHY DƯỢC HCM


Mở màn buổi đầu tiên của Hội nghị RHM tại ĐHY Dược HCM🥰

🎉Lấy dấu ALGINATE
Chương trình trải nghiệm lần đầu tiên với khuyến mãi mua rẻ như cho: MUA 1 TẶNG 1 GÓI

Hàng vừa về đã sắp hết sạch kho rồi các bác sĩ ạ. 😶