Tất cả sản phẩm

 DE-485: Cây đo túi lợi 2 đầu DE-485: Cây đo túi lợi 2 đầu
215,000₫
 DE-869: Cây nạo nha chu hai đầu DE-869: Cây nạo nha chu hai đầu
310,000₫
 DE-1136: Kẹp Cloth Clamp DE-1136: Kẹp Cloth Clamp
225,000₫
 DE-1693: Chén đựng xương Bone well DE-1693: Chén đựng xương Bone well
640,000₫
 DE-1106: Kẹp cầm máu gợn sóng DE-1106: Kẹp cầm máu gợn sóng
245,000₫
 DE1074: Kéo cầm máu đầu thẳng DE1074: Kéo cầm máu đầu thẳng
810,000₫
 81024: Kẹp gắp Tweezers 81024: Kẹp gắp Tweezers
1,630,000₫
 81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm 81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm
1,700,000₫
 82055: Kẹp cán vàng 82055: Kẹp cán vàng
2,000,000₫
 80054: Kéo đầu cong ST 80054: Kéo đầu cong ST
1,600,000₫
 DE-093: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới DE-093: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới
680,000₫
 DE-080: Kìm nhổ răng #8 hàm trên DE-080: Kìm nhổ răng #8 hàm trên
680,000₫
 DE-032A: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới DE-032A: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới
680,000₫
 DE-030: Kìm nhổ răng #8 hàm trên DE-030: Kìm nhổ răng #8 hàm trên
680,000₫
 DE-1097B: Kìm Matthew DE-1097B: Kìm Matthew
760,000₫