LOẠT ẢNH HỘI THẢO HÀ NỘI 14/1 "NHỮNG THẤT BẠI TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA LẦN ĐẦU"


Hội thảo nội nha đầu năm 2021 đã kết thúc tốt đẹp.
Cám ơn bác sĩ Ngô Hoàng Long, cám ơn tất cả các bác sĩ tham dự đã góp phần làm nên thành công của sự kiện. 🌹