MŨI CARBIDE BUR ĐIỂN HÌNH M330

MŨI CARBIDE BUR ĐIỂN HÌNH M330

Đây là lý do bạn cần cắt chụp/loại bỏ toàn bộ phục hình trước khi bắt tay vào điều trị tủy, vì:

👉Bạn sẽ quan sát được toàn bộ tổn thương, nếu sâu quá dưới lợi thì còn tư vấn nhổ.
👉Bạn sẽ phát hiện được các vết nứt mà trước đó chưa phát hiện trên XQ.
👉Hướng tiếp cận file dễ dàng hơn nhiều và quan sát ống tủy dễ hơn vì phần thân răng đã được hạ thấp một phần.

Nếu cần cắt chụp kim loại thì Mani có mũi carbide điển hình là M330 cắt siêu ngọt bác sĩ nhé.

Liên hệ hotline: 093 459 65 56 - Nam Dũng Medical, để có thêm thông tin.

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận