DỤNG CỤ NHA KHOA

 80054: Kéo đầu cong ST 80054: Kéo đầu cong ST
1,600,000₫
 81024: Kẹp gắp Tweezers 81024: Kẹp gắp Tweezers
1,630,000₫
 81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm 81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm
1,700,000₫
 82055: Kẹp cán vàng 82055: Kẹp cán vàng
2,000,000₫
 DE-030: Kìm nhổ răng #8 hàm trên DE-030: Kìm nhổ răng #8 hàm trên
680,000₫
 DE-032A: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới DE-032A: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới
680,000₫
 DE-080: Kìm nhổ răng #8 hàm trên DE-080: Kìm nhổ răng #8 hàm trên
680,000₫
 DE-093: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới DE-093: Kìm nhổ răng #8 hàm dưới
680,000₫
 DE-1097B: Kìm Matthew DE-1097B: Kìm Matthew
760,000₫
 DE-1106: Kẹp cầm máu gợn sóng DE-1106: Kẹp cầm máu gợn sóng
245,000₫
 DE-1136: Kẹp Cloth Clamp DE-1136: Kẹp Cloth Clamp
225,000₫
 DE-1278: Thước đo mắc cài DE-1278: Thước đo mắc cài
520,000₫
 DE-1279: Thước đo mắc cài hình sao DE-1279: Thước đo mắc cài hình sao
170,000₫
 DE-1308: Que ấn dây cung DE-1308: Que ấn dây cung
200,000₫
 DE-1372: Kìm bẻ đuôi dây Niti DE-1372: Kìm bẻ đuôi dây Niti
870,000₫
 DE-1378: Kìm uốn vòm DE-1378: Kìm uốn vòm
1,300,000₫
 DE-1402: Kìm đi dây DE-1402: Kìm đi dây
1₫