DỤNG CỤ CHỈNH NHA

 80054: Kéo đầu cong ST 80054: Kéo đầu cong ST
1,600,000₫
 81024: Kẹp gắp Tweezers 81024: Kẹp gắp Tweezers
1,630,000₫
 81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm 81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm
1,700,000₫
 82055: Kẹp cán vàng 82055: Kẹp cán vàng
2,000,000₫
 DE-1097B: Kìm Matthew DE-1097B: Kìm Matthew
760,000₫
 DE-1106: Kẹp cầm máu gợn sóng DE-1106: Kẹp cầm máu gợn sóng
245,000₫
 DE-1136: Kẹp Cloth Clamp DE-1136: Kẹp Cloth Clamp
225,000₫
 DE-1278: Thước đo mắc cài DE-1278: Thước đo mắc cài
520,000₫
 DE-1279: Thước đo mắc cài hình sao DE-1279: Thước đo mắc cài hình sao
170,000₫
 DE-1308: Que ấn dây cung DE-1308: Que ấn dây cung
200,000₫
 DE-1327A: Kìm mỏ chim DE-1327A: Kìm mỏ chim
870,000₫
 DE-1361: Kìm tháo mắc cài răng sau DE-1361: Kìm tháo mắc cài răng sau
1,300,000₫
 DE-1362D: Kìm tháo mắc cài răng trước DE-1362D: Kìm tháo mắc cài răng trước
1,300,000₫
 DE-1363: Kìm tháo band DE-1363: Kìm tháo band
1,300,000₫
 DE-1372: Kìm bẻ đuôi dây Niti DE-1372: Kìm bẻ đuôi dây Niti
870,000₫
 DE-1378: Kìm uốn vòm DE-1378: Kìm uốn vòm
1,300,000₫
 DE-1402: Kìm đi dây DE-1402: Kìm đi dây
1₫