VẬT LIỆU NHA KHOA

 Mũi phẫu thuật SURGICAL BURS - Mani  Mũi phẫu thuật SURGICAL BURS - Mani
370,000₫
 Nong máy dẻo Super files Mani  Nong máy dẻo Super files Mani
115,000₫
 Nong máy Niti SILK FILES  Nong máy Niti SILK FILES
550,000₫
 ReVeneer Opaquer Universal 3 g syringe  ReVeneer Opaquer Universal 3 g syringe
520,000₫
 Trâm gai 52mm Mani hộp 72 cây Mani  Trâm gai 52mm Mani hộp 72 cây Mani
445,000₫