DE-148: Bơm tiêm áp lực 1.8ml

375,000₫

Mô tả

Bơm tiêm áp lực 1.8ml

Sản phẩm liên quan

 80054: Kéo đầu cong ST  80054: Kéo đầu cong ST
1,600,000₫
 81024: Kẹp gắp Tweezers  81024: Kẹp gắp Tweezers
1,630,000₫
 81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm  81216: Kẹp vi mô đầu cong 180x0.6mm
1,700,000₫
 82055: Kẹp cán vàng  82055: Kẹp cán vàng
2,000,000₫
 DE-148: Bơm tiêm áp lực 1.8ml