DE-372 C5: Gương trong miệng dài 24mm

280,000₫

Mô tả

Cone Mouth Mirror No. 5 24mm Flat
12pcs/box CS
(Gương trong miệng dài 24mm)

Sản phẩm liên quan

 DE-1327A: Kìm mỏ chim  DE-1327A: Kìm mỏ chim
870,000₫
 DE-372 C4: Gương trong miệng dài 22mm  DE-372 C4: Gương trong miệng dài 22mm
280,000₫
 DE-372 CD4: Gương hai mặt  DE-372 CD4: Gương hai mặt
310,000₫
 DE-372 CD5: Gương hai mặt  DE-372 CD5: Gương hai mặt
310,000₫
 DE-372 C5: Gương trong miệng dài 24mm