GPR FILE - CÔNG CỤ CHUYÊN DỤNG ĐỂ LẤY GUTTA PERCHA


Nhìn ảnh bên trái: sao tôi cắm chốt ngon lành thế mà bệnh nhân vẫn đau nhỉ? Gõ vẫn đau, hay là do còn sót tủy😩

… chụp thử XQ chéo góc …🧐

Ồ, răng này chắc phải kiếm lý do tư vấn nhổ rồi.🤪

Vấn đề này hay gặp khi bạn chỉnh không đúng góc mũi khoan, cộng với việc mũi khoan tạo chốt của bạn sử dụng quá thô bạo nên đâm thủng chân răng.

Để khắc phục, Mani có mũi GPR chuyên để lấy gutta percha ra một cách an toàn, từ đó bạn có thể khoan tạo ống mang chốt.

Ngoài ra, mũi GPR còn rất tốt trong điều trị tủy lại. Nếu phải điều trị tủy lại hoặc khoan ống mang chốt thì sử dụng ngay GPR bạn nhé!

Hotline liên hệ: 093 459 65 56