31142-BẨY RĂNG THẲNG size 4.0mm

700,000₫

Mô tả

Matel handle elevator straight 4.0mm (New model)
(Bẩy thẳng size 4.0mm)

Sản phẩm liên quan

 31140- BẨY RĂNG THẲNG size 2.0mm  31140- BẨY RĂNG THẲNG size 2.0mm
700,000₫
 31141- BẨY RĂNG THẲNG size 3.0mm  31141- BẨY RĂNG THẲNG size 3.0mm
700,000₫
 31142-BẨY RĂNG THẲNG size 4.0mm
 31142-BẨY RĂNG THẲNG size 4.0mm