31140- BẨY RĂNG THẲNG size 2.0mm

700,000₫

Mô tả

1# Matel handle elevator straight 2.0mm (New model)

(Bẩy thẳng size 2.0mm)

 

Sản phẩm liên quan

 31141- BẨY RĂNG THẲNG size 3.0mm  31141- BẨY RĂNG THẲNG size 3.0mm
700,000₫
 31142-BẨY RĂNG THẲNG size 4.0mm  31142-BẨY RĂNG THẲNG size 4.0mm
700,000₫
 31140- BẨY RĂNG THẲNG size 2.0mm
 31140- BẨY RĂNG THẲNG size 2.0mm