Mũi đánh bóng Alundum Points Mani

30,000₫
Màu sắc:
Tiêu đề:

Mô tả

Xuất xứ: Mani

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Đóng gói : Cây

Mô tả hạt:

Thông số mũi đánh bóng:

Thông số kĩ thuật:

Alundm Points Brown (HP):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1

Hướng dẫn sử dụng: Dành cho bề mặt hợp kim cứng

Alundm Points Pink(HP):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1

Hướng dẫn sử dụng: Dành cho kết thúc giai đoạn đánh bóng thô của hợp kim cứng

Alundm Points White (HP)(CA):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1

Hướng dẫn sử dụng: Dành cho kết thúc giai đoạn đánh bóng thô của  răng tự nhiên,sứ và nhựa cứng

Alundm Points White (FG):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1

Hướng dẫn sử dụng: Dành cho kết thúc giai đoạn đánh bóng thô của  răng tự nhiên,sứ và nhựa cứng

Sản phẩm liên quan

 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani
 Mũi đánh bóng Alundum Points Mani