Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani

SKU: 11H
30,000₫
Tiêu đề:
Kích thước:
Màu sắc:

Mô tả

Xuất xứ : Mani

Nước sản xuất: Nhật Bản

Đóng gói : Cái

Mô tả hạt:

Thông số mũi đánh bóng:

Thông số kĩ thuật:

Silicone Points Hard (HP)(CA):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1 (No.147-162 : 15.000 min-1)

Hướng dẫn sử dụng: Dành cho kết thúc giai đoạn đánh bóng của hợp kim cứng

Silicone Points M Type (HP)(CA):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1 (No. 162 : 15.000 min-1)

Hướng dẫn sử dụng: M2 - Dành cho quá trình kết thúc giai đoạn đánh bóng thô của kim loại, M3 – Dành cho quá trình kết thúc giai đoạn đánh bóng của kim loại

Silicone Points P Type (HP):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1 (PA,PB: 20.000 min-1)

Hướng dẫn sử dụng:

PA(Hạt  thô, Dài  ): Dùng để cắt và đánh bóng răng sứ và kim loại.

PB(Hạt thô, ngắn) : Dùng để cắt và đánh bóng của răng sứ và kim loại.

P2( Hạt trung bình): Dùng kết thúc giai đoạn đánh bóng của răng sứ và kim loại.

P3( Hạt mịn): Dùng kết thúc giai đoạn đánh bóng của răng sứ và kim loại.

Silicone Points R Type (HP):

Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1 (PA,PB: 20.000 min-1)

Hướng dẫn sử dụng: Dùng để kết thúc giai đoạn đánh bóng thô của nhựa.

Silicone Points R Type (HP)(CA):
Tốc độ giới hạn cho phép : 30.000 min-1 (PA,PB: 20.000 min-1)
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đánh bóng của nhựa composite.

Sản phẩm liên quan

 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani
 Mũi đánh bóng Cilicone Points Mani