DE-076: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cửa hàm trên)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps American Pattern Upper Incisors Fig.1#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cửa hàm trên)
 DE-076: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cửa hàm trên)
 DE-076: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cửa hàm trên)