DE-083: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm trên bên trái)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Upper Molars Left Fig.18L#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm trên bên trái)
 DE-083: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm trên bên trái)