DE-077: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên và chân răng)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Upper Incisors
Premolars and Roots Fig.150#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên và chân răng).
 DE-077: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên và chân răng)