DE-082: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm trên bên phải)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Upper Molars Right Fig.18R#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm trên bên phải)
 DE-082: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm trên bên phải)