DE-084: Kìm nhổ răng người lớn (Răng 8)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Upper Third Molars Fig.210#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng 8)
 DE-084: Kìm nhổ răng người lớn (Răng 8)