DE-091: Kìm nhổ răng người lớn (Chân răng hàm trên)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Upper Roots Fig.65#
Kìm nhổ răng người lớn (Chân răng hàm trên)
 DE-091: Kìm nhổ răng người lớn (Chân răng hàm trên)