DE-098: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên và chân răng)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Upper Premolars and Roots Fig.32#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên và chân răng)
 DE-098: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên và chân răng)