DE-103: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm dưới)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Lower Molars Fig.16#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm dưới)
 DE-103: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối lớn hàm dưới)