DE-110: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cửa, răng cối nhỏ và chân răng)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Lower Incisors Premolars and Roots Fig.151#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cửa, răng cối nhỏ và chân răng).
 DE-110: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cửa, răng cối nhỏ và chân răng)