DE-121: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên)

680,000₫

Mô tả

Adult Extracting Forceps
American Pattern Upper Premolars Fig.8#
Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên)
 DE-121: Kìm nhổ răng người lớn (Răng cối nhỏ hàm trên)