DE-068: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm trên)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Upper IncisorsMini
Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàmtrên)
 
 DE-068: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm trên)
 DE-068: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm trên)