DE-069: Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm trên)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Upper Roots (Mini)
Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm trên)
 DE-069: Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm trên)
 DE-069: Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm trên)