DE-070: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối nhỏ hàm trên)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Upper Premolars(Mini)
Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối nhỏ hàm trên)
 DE-070: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối nhỏ hàm trên)
 DE-070: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối nhỏ hàm trên)