DE-072: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm dưới)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Lower Incisors(Mini)
Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm dưới)
 DE-072: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm dưới)
 DE-072: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm dưới)