DE-071: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm trên)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Upper Molars Universal (Mini)
Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm trên)
 DE-071: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm trên)
 DE-071: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm trên)