DE-074: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm dưới)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Lower Molars(Mini)
Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm dưới)
 DE-074: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm dưới)
 DE-074: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cối hàm dưới)