DE-073: Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm dưới)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Lower Roots(Mini)
Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm dưới)
 DE-073: Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm dưới)
 DE-073: Kìm nhổ răng trẻ em (Chân răng hàm dưới)