DE-129: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm trên và chân răng)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Upper Anteriors and Roots Fig.370/150
Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm trên và chân răng)
 DE-129: Kìm nhổ răng trẻ em (Răng cửa hàm trên và chân răng)