DE-130: Kìm nhổ răng trẻ em ( (Răng cửa hàm dưới và chân răng)

630,000₫

Mô tả

Predo Extraction Forceps Lower Anteriors and Roots Fig.370/151
Kìm nhổ răng trẻ em ( (Răng cửa hàm dưới và chân răng)
 DE-130: Kìm nhổ răng trẻ em ( (Răng cửa hàm dưới và chân răng)